Normen gjelder for alle veganlegg som bygges både i kommunal og privat regi. Retningslinjene gjelder også ved rehabilitering/omlegging.

Du kan laste ned Vegnorm for Melhus kommune (PDF).