Her kan du se kartskisse over området som blir berørt.

Det er sendt ut varsel via SMS til berørte husstander. Har du ikke fått varsel kan det være fordi det er feil telefonnummer som er registrert på din adresse, eller fordi du har reservert deg mot slik varsling tidliger. Les mer om SMS-varslinga her