Bilde av vaksinasjonsgruppa, fra venstre: Sykepleier Ida Bakke, kommunefarmasøyt Marianne Thoresen, helsesykepleier Laila Reitan Sundet og sykepleier Anne Jøraandstad
Bilde av vaksinasjonsgruppa, fra venstre: Sykepleier Ida Bakke, kommunefarmasøyt Marianne Thoresen, helsesykepleier Laila Reitan Sundet og sykepleier Anne Jøraandstad

I den stille uke skal vi sette vaksiner tirsdag 30. mars. 192 doser skal gis denne dagen, noen få går til helsepersonell. 28 av dem er andre dose, men de resterende 164 er dose nummer én.

Planen for uka etter påske:

I uke 14, etter påske, skal vi sette til sammen 450 vaksinedoser. Da starter vi med å vaksinere det som er gruppe 4 på Folkehelseinstituttets prioriteringsliste:

  • 65-74 år
  • Og samtidig personer fra 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp* (liste over disse sykdommene/tilstandene nederst i saken)

Risikogruppene

Fastlegene rapporterer inn sine pasienter med disse sykdommene og tilstandene. Dette gjelder også for deg som har fastlege i en annen kommune. Ta kontakt med fastlegen din dersom du er usikker.

Det er viktig å understreke at disse risikogruppene foreløpig omfatter få personer. Dette er snakk om særlig alvorlige sykdommer og tilstander. Lista over hvilke som blir prioritert i denne gruppa finner du nederst i saken.

Andre risikogrupper vil få tilbud om vaksine etter hvert. Lista over hvilke grupper som er prioritert først finner du hos Folkehelseinstituttet.

Slik får du tilbud om vaksine:

Vi sender ut SMS med tilbud om tidspunkt for vaksine. Via SMS’en kan du svare om du takker ja til timen, om du ønsker et annet tidspunkt, eller om du ikke ønsker å ta vaksinen.

Hvis du ikke får til å svare via denne SMS-en, kan du ringe oss på telefon 902 44 833 eller sende oss e-post: vaksine@melhus.kommune.no.

Dette er sykdommene/tilstandene i gruppe 4:

  • Organtransplantasjon*  
  • Immunsvikt*  
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Vi minner om at dette vil gjelde ganske få personer i denne omgang, men at flere personer som er i risikogruppene vil få tilbud etterhvert som vaksineringen går fremover. 

Mer informasjon på våre vaksinesider www.melhus.kommune.no/vaksine