Nye Veier har tidligere varslet oppstart på reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E6 Gyllan-Kvål. Siden den gang har det blitt lansert et nytt traséforslag forbi Hovin. Ettersom dette ble annonsert etter oppstartsvarslet, utvidet Nye Veier høringsfristen. Nå utvides fristen ytterligere. 

Frist for å sende inn merknader er 16.04.21. 

Merknader og opplysning som kan ha interesse for planarbeidet sendes skriftlig til en av følgende kanaler: 

Dokumenter tilhørende saken.

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du ta kontakt med:

Jan Olav Sivertsen på telefon 915 46 871 eller e-post Jan.olav.sivertsen@nyeveier.no 
eller 
Lars Bjørgård på 913 39 511 eller e-post Lars.bjorgaard@nyeveier.no

 

Foto: Nye veier.