Gimse og Romol er i nasjonal sammenheng et kjent historisk område med henvisning til dramatiske begivenheter nedtegnet i Snorres Kongesagaer. Det er etablert en sagasti i området med historiske plasser og bautaer, hvor Jarlshola og bautaen til minne om Einar Tambarskjelve, kan nevnes. Informasjonstavler med detaljopplysninger er satt opp.