Ordførere i Melhus fra 1838:

Gårdbruker John Jensen Gravråk 1838-1839
Pastor N. Dahl 1840-1847
Gårdbruker Israel Melhuus 1848-1851
Gårdbruker Rasmus Jagtøyen 1852-1856
Gårdbruker Israel Melhuus 1856-1859
Kirkesanger Lars Qvam 1860-1865

Ordførere i Melhus og Hølonda fra 1865:

Sogneprest Blom 1866-1871  
Gårdbruker John Skjerdingstad 1872-1875
Gårdbruker Anders P. Skjerdingstad 1876-1881

Ordførere i Melhus, Hølonda og Flå fra 1880:

Gårdbruker og stortingsmann Niels Melhuus 1882-1891      
Gårdbruker Klaus J. Søberg 1892-1904
Gårdbruker og stortingsmann Niels Melhuus 1905-1907
Gårdbruker Eystein Kvam 1908-1913
Gårdbruker og stykkj. Elias Grafseth 1914-1919
Banksjef Ole T. Hollum 1920-1922
I denne perioden fungerte en tid gårdbr. Israel Melhuus og gårdbr. Erik O. Tofte
Gårdbruker og stykkj. Ole T. Øyås 1923-1925
Gårdbruker Even P. Borten 1926-1937
Nic. Eggen 1938-1941
Ole Haugen 1945
Anders Eggen 1945-1947
Martin Borten 1948-1955
Gustav Berg 1956-1963

Ordførere i Melhus kommune fra 1964:

Gustav Berg, første ordfører i Melhus kommune 1964-1972
Johan Hogstad 1972-1973
Bjørn Havdal 1974-1976
Johan Hogstad 1976-1987
Per O. Rimolsrønning 1988-1989
Sigurd Busklein 1990-1995
Anders Estenstad 1995-2001
Solfrid Løvseth 2001-2003
Erling Bøhle 2003-2011
Jorid Oliv Jagtøyen 2011-2015
Gunnar Krogstad 2015-2019   
Jorid Oliv Jagtøyen 2019