Siden det ble for kort tid til å svare på alle spørsmålene underveis i møtet, har Nye veier svart i ettertid:

Spørsmål/svar fra digitalt folkemøte om E6 Gyllan-Kvål, 10.02.21 (pdf)

Fikk du ikke anledning til å delta, kan du se opptak og presentasjonen av møtet på Nye veier sine nettsider.

Mer om arbeidet med veistrekningen kan du lese i vår kunngjøring Detaljregulering for E6 Gyllan-Kvål - varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram.


Foto: Nye veier