Pandemien påvirker fortsatt hverdagen. For å unngå større ansamlinger av folk på valgdagen 13. september, oppfordrer Melhus kommune velgere til å forhåndsstemme ved årets valg.

Etter at forhåndsstemmingen åpnet i går, har mange allerede vært innom stemmelokalet på rådhuset og avgitt stemme. Det er god kapasitet til enda flere. Valglokalet er universelt utformet.

Husk legitimasjon med bilde

Mange bruker valgkortet de har fått, enten det digitale eller på papir. Du kan stemme også uten valgkort, men husk legitimasjon med bilde.

Her kan du forhåndsstemme

Uke 32-34, 10. august til 27. august

  • Melhus rådhus, inngang B kl. 10.00 - 16.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag
  • Melhus rådhus, inngang B kl. 10.00 - 19.00 torsdager

Uke 35-36, 30. august til 10.september

  • Melhus rådhus, inngang B kl. 10.00 - 19.00 mandag tom torsdag
  • Melhus rådhus, inngang B kl. 10.00 - 16.00 fredager

Lørdag 4. september

  • Melhustorget, Melhus kl. 10.00 - 17.00
  • Coop Lundamo, Lundamo kl. 10.00 - 16.00
  • Coop Korsveien, Korsvegen kl. 10.00 - 15.00

Mer om valget

Her finner du utfyllende informasjon om forhåndsstemming i Melhus

På valg.no finner du utfyllende informasjon om valget.