270 er doser med Pfizer/BioNTech-vaksinen til aldersgruppa 74-84 år og 100 doser er AstraZeneca-vaksine til helsepersonell, både kommunalt og privat ansatte.

75-84 år

Vi fortsetter å vaksinere personer i aldersgruppa 75-84 år, som foreløpig får tilbud om vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

Det er fortsatt forholdsvis beskjedne mengder som kommer, og nesten 1000 personer tilhører denne alderskategorien i Melhus. Det vil derfor ta tid før alle i gruppa er ferdig vaksinerte.

Denne uka har ti innbyggere fått første dose, mens 230 har fått andre dose. Neste uke (uke 9) vil 40 innbyggere få første dose, mens 230 vil få andre dose.

Slik prioriterer vi hvem som får vaksine

Vi følger prioriteringsrekkefølgen til Folkehelseinstituttet

Vi har fullført fase 1, beboere i sykehjem. Fase 2, 85 år og eldre, er tilnærmet fullført, med noen unntak hvor sykehusinnleggelse og sykdom har gitt utsettelse.

Vi holder nå på med fase 3, innbyggere i alderen 75-84 år. I denne fasen er det ingen annen prioritering på risiko enn alder. Vi benytter opplysninger fra folkeregisteret, som er basert på fødselsdato. Vi går fra de eldste og til de yngre. Denne uka vaksinerer vi 82-åringene.

Når vi etter hvert kommer til fase 4, vil vi vaksinere innbyggere i alderen 65-74 år, samt personer med risikofaktorer utover alder. Her vil fastlegene bistå kommunen med liste over innbyggere med tilstander med høy risiko for alvorlig forløp av korona. Et utvalg sykdomstilstander er definert av Folkehelseinstituttet.

Vi ringer

Vi fra vaksinasjonsgruppa ringer dere som får tilbud om vaksine. Det er ikke nødvendig å kontakte oss for å bestille time til vaksinasjon. Vaksinasjonen skjer i Melhus bedehus.

Sjekk gjerne om din kontaktinformasjon er riktig, så vi er sikre på å komme i kontakt med deg når det blir din tur.

Ytterligere informasjon om vaksineringen finner du på melhus.kommune.no/vaksine.

Bildetekst: Her er gruppa som er ansvarlige for vaksinasjonen i Melhus kommune. Fra venstre: Ida Bakke (sykepleier), Marianne Thoresen (kommunefarmasøyt), Laila Reitan Sundet (helsesykepleier) og Anne Jøraandstad (sykepleier).