Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Melhus kommune har startet opp planlegging av sikringstiltak mot flom, is og erosjon i elva Kaldvella på Ler i Melhus kommune. NVE bistår kommunen med planlegging, prosjektering og gjennomføring av sikringstiltaket. Planlegging startet opp høst 2022 og vil pågå sannsynligvis hele 2023. Oppstart av sikringsarbeidene vil trolig bli tidligst i 2024. Justeringer og endringer i tidsrammen kan forekomme. Detaljer rundt omfang og detaljert avgrensning av prosjektet er ikke avklart enda. 

Det vil bli lagt ut mer informasjon om prosessen på denne siden underveis. 

Har du spørsmål?

Kontakt kommunens prosjektleder ved Naturfare-avdelingen.
Caroline Mevik

 

Kommunale infrastrukturprosjekter som påvirkes av sikringstiltaket

Gang- og sykkelveg på Skolebakken, Ler

 

Oppdateringer om prosjektet

 

Oppdatering 27.04.2023:

Grunnundersøkelser gjennomføres i mai 2023.