Grunnboringene, som starter opp i neste uke (uke 18), danner grunnlag for videre geotekniske vurderinger. Sikringsprosjektet kan berøre en del infrastruktur som bruer, veg, vann og avløp, og det tas derfor også prøver som grunnlag for prosjektering av eventuelle tiltak for dette også.

Det er Multiconsult som vil utføre boringene. De vil ta direkte kontakt med berørte grunneiere.

Borplanen viser mer detaljert hvor grunnundersøkelsene vil bli gjennomført.

Les mer om sikringstiltakene i Kaldvella.