Onsdag 27. oktober kl. 12-14 er det seminar om appen NyBy, der vi blant annet får besøk av firmaet bak. Seminaret finner sted kl. 12-14 på møterom Himmelblå på NAV.

Last ned programmet.

– NyBy er en app som kobler dem som trenger hjelp med dem som kan tilby hjelp. I appen kan det både gis og mottas tjenester, som kan avlaste vårt øvrige tjenesteapparat. Følge til lege og sykehus, snømåking, henting av post, handling og sosiale treff er eksempler på slik hjelp, sier Monica Brækken, enhetsleder i Arbeid, psykisk helse og rus.

– Samtidig er NyBy mye mer enn en app. Det handler om å strukturere velferdstjenester på en helt ny måte og å tenke «utenfor boksen», sier Brækken.

Gode erfaringer så langt

De siste årene har Melhus kommune blant annet brukt appen ved at innbyggere med problemer relatert til rus og psykisk helse enkelt kunne få tilgang til mestringsoppdrag, og slik være ressurser i nærmiljøet.

I Melhus kommune har hjemmetjenesten i Nedre Melhus, helse- og velferdskontoret og NAV gjennom NyBy-appen lagt ut behov for hjelp. Idrettsveien bofellesskap og frivillighetssentralen har deretter tatt disse løst disse behovene ved å ta på seg oppdrag.

Videoen viser hvordan Melhus kommune har brukt appen og hvordan den fungerer i praksis.

Mye brukt under pandemien

NyBy ble spesielt brukt mye under pandemien da frivillige handlet og leverte mat til personer som av ulike årsaker ikke kunne gjøre dette selv.

NyBy er et supplement til det ordinære tjenestetilbudet, og bidrar til at folk kan bo lenger hjemme.  

Les mer om hvordan Melhus kommune bruker NyBy.