Sakspapirer til møtet finner du her.

Disse sakene skal opp til behandling

Referatsaker

 • RS 1/24 Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret
 • RS 2/24 Matjord og arealplanlegging i kommunene
 • RS 3/24 Infoskriv - Brannsamarbeid Trøndelag

Politiske saker

 • PS 1/24 Ungdomsrådets Årsmelding 2023
 • PS 2/24 Fagerheim øst PlanID 2019004
 • PS 3/24 Reglement for kontrollutvalget
 • PS 4/24 Debatthefte 2024 - Rom for gode tjenester
 • PS 5/24 Valg til Melhus sparebanks generalforsamling 2024-2028
 • PS 6/24 Søknad om fritak fra politiske verv
 • PS 7/24 Evaluering og revidering av retningslinjer kulturfond
 • PS 8/24 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2024
 • PS 9/24 Prosjekt Dagsturhytte i Melhus kommune
 • PS 10/24 Etablering av Studiesenter Trøndelag Sør, deltagelse Melhus kommune
 • PS 11/24 Spørsmål - Avtale mellom Melhus kommune og Skaun kommune om reservevann 2023 - Kjetil Blokkum - Høyre
 • PS 12/24 Spørsmål til kommunestyre - Utvikling på Kvål - Kjetil Blokkum og Hanne Aarhaug - Høyre
 • PS 13/24 Spørsmål til kommunestyre - Boligutbygging i Melhus kommune – Karin Jordan Rutlin - INP
 • PS 14/24 Spørsmål til kommunestyret - Helseomsorgen i Melhus - Karin Jordan Rutlin - INP
 • PS 15/24 Spørsmål til kommunestyre - Vedlikeholdsansvaret på helsestien på Korsvegen - Stein Restad - AP
 • PS 16/24 Interpellasjon - Lillian Ofstad - Pensjonistpartiet

Følge møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på kommuneTV, både direkte og i opptak.