Sommerhalvåret er høysesong for ulike typer prosjekter og arbeid som innebærer graving. Regelverket gjelder både entreprenører og privatpersoner.

Graving, nærføring og arbeidsvarsling

Alle som skal grave i, ved eller langs offentlig veg skal søke om dette.

Dersom gravingen også medfører legging av fiberkabler, el-kabler, rørledninger eller vann- og avløpsrør, må man også søke om det som kalles nærføring til offentlig veg.

For å sikre de som jobber i, ved eller langs veg er det også krav om en arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal også skilte en god og sikker passasje for de myke trafikantene.

Les mer om reglene som gjelder graving langs offentlig veg.

Avkjørsel og byggetillatelse

Visste du at små endringer på din tomt kan være søknadspliktig når du bor langs en offentlig veg?

Avkjørsler er som regel regulert gjennom en reguleringsplan. Dersom du skal etablere, endre eller flytte avkjørselen, må du søke om det.

Her kan du søke om endringer av avkjørsel (vegvesen.no).

Skal du sette opp et byggverk eller kanskje en mur innenfor eiendomsgrensen til vegen? Da må du også søke. Eiendomsgrensen til vegen er som regel regulert. Men i de tilfeller det ikke er det, må man søke om tillatelse.

Slike søknader sender du inn her (vegvesen.no).

Skal du i gang med et prosjekt i nærmeste framtid, ta gjerne kontakt med oss på Veg og trafikk. Da får vi avklart eventuelle utfordringer så tidlig som mulig.

Trygghet for dem som jobber langs vegen

Vi oppfordrer våre innbyggere til å kjøre rolig og aktpågivende når du ser et arbeidsmannsskilt ved vegen. Disse skiltene varsler om:

  • at det kan være personer i arbeid på eller nær vegen
  • at det kan være maskiner eller kjøretøyer på eller nær vegen
  • at vegen eller deler av vegen kan være avsperret
  • andre forhold som krever særlig aktsomhet.