Registrering av materielle faste minner (kulturminner som kan kartfestes)

Alle kan registrere materielle faste minner på nettsiden kulturminnesøk.no. Her lager du deg din egen kode og logger inn. Etter at du er logget inn trykker du på «mitt kulturminne» øverst til høyre på siden, og fyller deretter ut skjemaet.

Registrering av materielle løse minner (gjenstander)
Registrering av gjenstander krever fagkompetanse. Per i dag er det kun personer med museumsfaglig kompetanse som legger inn informasjon om gjenstander i databaser, årsaken er at det skal være en felles standard med tanke på søkbarhet i ettertid. Databasen som brukes er Primus. Ta kontakt med Sverresborg museum dersom du har en gjenstand du ønsker å få registrert.

Registrering av immaterielle minner (sagn, musikk, tradisjoner osv.) 

Alle kan registrere immaterielle minner på nettsiden minner.no. Her lager du deg din egen kode og logger inn. Etter at du er logget inn trykker du på «min side» øverst til høyre på siden, og velger deretter «din beretning» for å legge til et nytt minne.