Kulturminner gir grunnlag for vår identitet, for tilhørighet og samhold. De gir oss kunnskap, og dermed perspektiv, som er viktig når vi skal forme fremtiden vår.
På disse sidene finner du mer informasjon om temaet kulturarv, hvilke kulturminner som finnes i Melhus, hvordan vi sammen kan ta vare på kulturarven, og hvor du kan oppleve og lære mer om kulturminner i  Melhus.