Rådmannens strategiske ledergruppe består av rådmann, kommunalsjefene og stabslederne for personal og
organisasjon, økonomi og lønn, samt IT og digital samhandling.

Rådmann

Katrine Lereggen

Kommunalsjef for plan og utvikling

Morten Bostad

Kommunalsjef for helse og velferd

Albert Adriaan Verhagen

Kommunalsjef for oppvekst og kultur

Nina Hoseth