Barseltreff:
Gratis for innbyggere i Melhus kommune.

Utvidet interessekartlegging:
Gratis for barn som er tilknyttet barnehagehager og skoler i Melhus kommune.  

Interessekartlegging:
1000 kr per time. Gratis innen Melhus kommune.

Faste besøk for personer bosatt i Melhus kommune: 
Dele senteret: 70 kr per person per time (ledsager gratis).
Hele senteret: 280 kr per time (ledsager gratis).

Faste besøk for personer bosatt i nabokommunene:
Dele senteret: 140 kr per person per time (ledsager gratis).
Hele senteret: 430 kr per person per time (ledsager gratis).

Prosjektdeltakelse i forhold til utvikling av barnehagens/skolens fysiske miljø og faglig bidrag for helsefremming og livsmestring:
Gratis for barnehager og skoler i Melhus kommune. Dette gjelder for eksempel tiltak på gruppenivå for gruppe med barn i barnehage og skole, systemnivå for personalet i barnehage og skole. 

Ekskursjon:
150 kr per person per time. Gratis for fagpersoner i Melhus kommune, og studenter som har praksis i Melhus kommune.

Student-/elev besøk:
100 kr per person per time. Gratis for lærer.

Kurs:
Pris etter avtale. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter dekkes av oppdragsgiver.

Konsultasjon:
1000 kr per time. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter dekkes av oppdragsgiver.