Interessekartlegging:
Tjenesten tildeles og utgifter dekkes av NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. 

Ekskursjon: 
Pris etter gruppestørrelse: 500 kr per time for 1-3 fagpersoner. 1000 kr per time for 4-10 fagpersoner. 1500 kr for 11-15 personer. Tjenesten innebærer en omvisning, informasjon om produkter og utprøving av sanserom og utstyr i Melhus sansesenter. 

Kurs:
Vi har lang erfaring med å holde kurs til fagpersoner, og har reist både nord, sør, øst og vest i Norge for å holde kurset der deltakerne er. Noen oppdragsgivere har ønsket en kombinasjon av kurs og konsultasjon for å vurderer arbeidet med innredning og bruken av sanserommene deres. Det er nå muligheter for digitale kurs som kan gi mindre utgifter til bestiller (reise- og oppholdsutgifter, leie av lokaler for kurssted). Ta kontakt med deres behov for kurs så finner vi riktig pris etter avtale.