Personal- og organisasjon sin ambisjon er å være handlekraftig, imøtekommende og kompetent. Vi er en del av kommunens sentraladministrasjon og har syv ansatte. Vi bidrar til å utvikle kommunen både strategisk og praktisk innenfor hele personalområdet.

Hovedarbeidsområder

 • Støtte og veilede lederne i personal- og lønnsarbeid
 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 • Inkluderende Arbeidsliv (IA)
 • Plan- og strategiarbeid, organisasjons- og lederutvikling, omstillings- og utviklingsoppgaver
 • Etikk og verdier
 • Rekruttering
 • Kompetanseutvikling
 • Likestilling
 • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten
 • Lønnspolitikk og forhandlinger om lønn og avtaleforhold
 • Konflikthåndtering
 • Lønn
 • Utredning og saksbehandling innenfor relevante områder