Ordfører:

Ordfører i Melhus kommune er Jorid Oliv Jagtøyen.
Hun representerer Senterpartiet.

Ordfører kan kontaktes på e-post og på telefon 930 27 899.

 

Varaordfører:

Varaordfører i Melhus kommune er Stine Estenstad.
Hun representerer Høyre.

Varaordfører kan kontaktes på e-post og på telefon 947 95 779.