Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom. Gjennom fire kurskvelder lærer du mer om sykdommen og treffer fagpersoner og andre pårørende.

Målet er å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for sykdommen, og bedre grunnlag for å takle utfordringene i hverdagen.

For oversikt over program, se her