Melhus skysstasjon er et område med mange viktige kvaliteter og funksjoner. Området er, og skal være, et viktig kollektivknutepunkt i kommunesenteret, hvor tog, buss, sykkel, gående og biltrafikk skal møtes.  

– I planleggingen av hvordan skysstasjonen skal bli i framtida, tar vi sikte på at området blant annet skal inneholde ny togstasjon, bussholdeplasser, sykkelhotell, pendlerparkering og taxiholdeplass, sier Egil Johannes Hauge, enhetsleder for enhet Plan i Melhus kommune. 

Det blir viktig å knytte sammen de ulike transportmetodene, og legge til rette for gode bevegelseslinjer som gjør det lett å skifte transportmiddel. 

– I tillegg skal Knutepunktet også være et sted som bidrar til et godt og levende sentrum med levende byrom og god estetikk. Derfor legger vi til rette for at Knutepunktet også får en viktig funksjon som offentlig og sosial møteplass. Området skal blant annet inneholde et nytt torg, og i tillegg skal vi i planleggingen også ta høyde for mulighetene for nytt rådhus og kulturhus, sier Hauge. 

Bred medvirkning 

– Underveis i prosjektet vil det være veldig viktig for kommunen å få innspill fra både offentlige og private aktører, samt befolkningen i Melhus. Vi vil derfor legge opp til en bred medvirkningsprosess, sier Hauge. 

Hard konkurranse om oppdraget 

Flere leverandører har konkurrert om å få levere skisseprosjekt og utarbeide detaljregulering av området.  

I slutten av 2023 ble det utført en innledende kvalifiseringsrunde, hvor fire leverandører ble valgt ut til å delta i hovedrunden av konkurransen. Hovedrunden fant sted i starten av 2024, og i løpet av mars ble juryering utført og vinneren kåret.  

Melhus kommune kan nå meddele at C.F. Møller Norge AS, sammen med underleverandørene WSP Norge AS, Bjørbekk & Lindheim AS og PKA Arkitekter AS, har vunnet og skal utvikle Knutepunktet på vegne av, og sammen med, Melhus kommune. 

– De konkurrerende leverandørene i hovedrunden var alle gode kandidater, og vinneren hadde dermed hard konkurranse, sier Hauge. 

– Vi er stolte over å bli betrodd denne viktige oppgaven. Vi ser frem til samarbeidet med Melhus kommune og vil gjøre vårt beste for å innfri forventningene for kommunen som helhet og for den enkelte innbygger, forteller Therese Mælen-Ødegaard, daglig leder hos C.F. Møller Architects i Oslo. 

Oppstartsmøte 25. april 

Melhus kommune og leverandør C.F. Møller møttes til en oppstartdag på rådhuset på Melhus 25. april. Dermed er arbeidet i gang.  

– I startfasen vil arbeidet innebære å utarbeide et skisseprosjekt, samt utredninger og avklaringer som legger grunnlaget for selve detaljreguleringen, sier Hauge.  

– Det er ingen tvil om at dette er en kompleks oppgave og vi deler Melhus kommunes ambisjoner. Vi vil anvende våre gode erfaringer fra lignende oppgaver i Trøndelag, Norge, Sverige, Danmark og Tyskland for å skape best mulig løsning for Melhus sentrum, sier Therese Mælen-Ødegaard. 

Framdriften i prosjektet kan du følge her.

Deltakerne på bildet:

Fra venstre: Egil Johannes Hauge, leder enhet Plan, Melhus kommune, Heidi Eltoft, planlegger og prosjektleder, Melhus kommune, Therese Mælen-Ødegaard, arkitekt og hovedleverandør, C.F. Møller Architects, Pétur Grétarsson, regulering og arkitekt, PKA Arkitekter, Svein Erik Bergem, landskapsarkitekt, Bjørbekk og Lindheim og Arnt Ove Okstad, prosjektleder, WSP Norge.