Vi er selvfølgelig spente på prisutdelingen, men mest av alt er det stor stas å være en av tre kommuner som har gått helt til finalen.

Kommunalsjef Albert Verhagen og Siri Busklein som er avdelingsleder i hjemmetjenesten på Horg/Flå deltar på konferansen.

Du kan se prisutdelingen

Konferansen, som skjer kl. 9-13 onsdag 16. november, er heldigital og gratis, alle kan følge den. Du finner den og kan melde deg på:  hjemmesiden for konferansen.

Vi har laget en kort film som en presentasjon av kommunen vår, og det arbeidet vi gjør og skal gjøre for å bli en kommune der vi alle kan leve godt – hele livet! Her ser du mange av tiltakene og satsingsområdene og et knippe av våre frivillige.

Les om konferansen og se videoene fra de andre kommunene, Vennesla og Sør-Varanger på helsedirektoratet.no.

regjeringen.no kan du lese mer om Leve hele livet-reformen.