Melhus var Statsforvalterens kandidat fra Trøndelag til denne prisen, og nå har vi altså gått videre til finalen sammen med Sør-Varanger og Vennesla kommune.  

- Dette er veldig gledelig, og et stort klapp på skuldra til alle ansatte i Melhus kommune. Det viser at vi er godt i gang med å vri tjenestene våre mot forebygging og helsefremming. Det handler om at så mange som mulig skal leve aktive liv, i eget hjem, hele livet, sier Albert Verhagen som er kommunalsjef for helse og velferd. 

Les om nominasjonen på helsedirektoratet.no

Veivalg: Forebygging og helsefremming

Dette går rett i kjernen på Veivalg-prosjektet, som ble vedtatt i mai. Alle kommunale tjenester skal være forebyggende og helsefremmende. Målet er at så mange som mulig kan leve aktive og gode liv, og bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig – helst hele livet. Nominasjonen til Leve hele livet-prisen legger vekt på denne satsingen på «sammenhengende pleie- og omsorgstjenester i eget hjem». I tillegg legges det vekt på satsingen på velferdsteknologi.

Tjenestene vi gir i Melhus skal bidra til at innbyggerne i størst mulig grad klarer seg selv, vi legger vekt på forebygging og rehabilitering. Å gi helsetjenester «med hendene på ryggen» er et begrep: De som mottar tjenester skal helst greie det meste selv, med veiledning og hjelp der det trengs. I tillegg satser vi på aktivitet i alle lokalsamfunn.

Reformen

Det er helse- og omsorgsdepartementet som deler ut prisen på konferansen, hvor de tre finalistene får vise fram sitt arbeid.

Prisen går til en kommune som viser at de jobber aktivt med Leve hele livet-reformen, som handler om at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. De skal være trygge på at de får god hjelp når de trenger det, at pårørende skal bidra uten å bli utslitte og at ansatte får brukt sin kompetanse i helsetjenestene.  

Les om prisen hos Statsforvalteren og Leve hele livet-reformen hos Helsedirektoratet.