Planforslaget er utarbeidet av Melhus kommune. 

Mer informasjon om planarbeidet finner du her, se spesielt dokumentet som heter «Kort oppsummering av planforslaget».

Hele planforslaget ser du her

Møter

Folkemøte om områdeplanen blir på rådhuset mandag 22. april kl. 17.30-19.00.

Møte med lag/velforeninger blir mandag 15. april kl. 17.30-19.00. Aktuelle lag er varslet.

Sende inn merknad: 

Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no  innen 03.05.24. Merknaden merkes med «Områdeplan Brekkåsen».

Spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til postmottak eller til saksbehandler på martine.leonora.moe@melhus.kommune.no

Se planforslaget i digitalt kart

Forslaget til ny områdeplan for Brekkåsen er også tilgjengelig i vår digitale kartportal.

Slik ser du kartet (beskrivelse for pc/mac):

  1. Gå til kartportalen.
  2. Zoom inn til Brekkåsen i kartet, eventuelt søk etter Brekkåsen i søkefeltet.
  3. I menyen «Kartlag» på høyre side, scroll ned til «Arealplankart» og kryss av i boksen.
  4. Klikk på pila som åpner undermenyen til «Arealplankart», og kryss av sirkelen etter «RpVn2 Off ettersyn På bakken». For en mer ryddig kartvisning, kan du også skru av kartlaget «Rp3Vn2 Vedtatt På bakken».  

Klikk på Meny, og deretter Tegnforklaring for forklaringer på hva fargene og symbolene betyr.

Det er også mulig å klikke på områder eller eiendommer i kartet. Da vil du få opp en ny meny på høyre side i kartet med informasjon om den valgte eiendommen.