30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for teknikk og miljø
18.11.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 18.11.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 18.11.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 18.11.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 18.11.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 18.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 11.11.2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
39/2020 Ikon for filtype pdfRevidering av retningslinjer for kommunalt viltfond i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2020 Ikon for filtype pdfMelhus Storviltforvaltning - Driftstilskudd fra viltfondet 2020 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
41/2020 Ikon for filtype pdfJustering av retningslinjer for snøskuterkjøring - tilpasning til ny forskrift Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2020 Ikon for filtype pdfAvtaler tilknyttet adkomst og parkering på Langmyra parkeringsplass. Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
43/2020 Ikon for filtype pdfSkoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
44/2020 Ikon for filtype pdfSvorksjøen camping - finansiering av nytt avløpsanlegg og utarbeidelse av reguleringsplan Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
45/2020 Ikon for filtype pdfØkonomi- og handlingsplan 2021 - 2024 Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
46/2020 Ikon for filtype pdfMotorferdsel i utmark - dispensasjon gravemaskin, Kregneskjølens venner. Vis (5) Ikon for filtype pdfVis