30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for teknikk og miljø
17.11.2022 kl. 09:00 - 16:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 17.11.2022
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 17.11.2022
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 17.11.2022
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 17.11.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 09.11.2022 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
36/2022 Ikon for filtype pdfMiljøpakkens handlingsprogram 2023 – 2026 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
37/2022 Ikon for filtype pdfGang- og sykkelbru over Gaula - Saksfremlegg Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
38/2022 Ikon for filtype pdfBudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023-2026 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
39/2022 Ikon for filtype pdfSamordnet parkeringspolitikk (Byvekstavtalen) Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)