30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for teknikk og miljø
17.02.2021 kl. 10:00 - 00:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 17.02.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 17.02.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 17.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
2/2021 Ikon for filtype pdfMelhus Storviltforvaltning - Driftstilskudd fra viltfondet 2020 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
3/2021 Ikon for filtype pdfMotorferdsel i utmark - dispensasjon - ATV - Aud Berntsen Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
4/2021 Ikon for filtype pdfSkoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
5/2021 Ikon for filtype pdfSkoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
6/2021 Ikon for filtype pdfSkoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
7/2021 Ikon for filtype pdfMiljø- og klimakrav i Miljøpakkens anleggsgjennomføring Ikon for filtype pdfVis
8/2021 Ikon for filtype pdf30/4 Ny varmesentral for Gimse skoler - finansiering Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
9/2021 Ikon for filtype pdfRetningslinjer for tilskudd til nydyrking i Melhus kommune. Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
10/2021 Ikon for filtype pdfInnføring av gebyr på gravetillatelse i Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis
11/2021 Ikon for filtype pdfForskrift for gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensingsforskriftens kap 2, 7,12 og 13 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
12/2021 Ikon for filtype pdfOpptaksområder Nedre Melhus - forskriftsendring Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)