30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for teknikk og miljø
11.11.2021 kl. 10:00 - 00:00
Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 11.11.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 11.11.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 11.11.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
59/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 3.11.2021 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
60/2021 Ikon for filtype pdfOmklassifisering av veg - Lenamælen Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
61/2021 Ikon for filtype pdfRetningslinjer for tilskudd til nydyrking i Melhus kommune. Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
62/2021 Ikon for filtype pdfSaksfremlegg - Retningslinjer - Særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
63/2021 Ikon for filtype pdfBudsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2023-2025 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis