30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for teknikk og miljø
10.09.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.09.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.09.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Sikker gang og sykkelveg til og fra skole - Kvål
29/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 2.9.2020 Vis (7)
30/2020 Ikon for filtype pdf124/5 Klage på avslag - Tilbygg seterbu - rive, restaurere og flytte fjøs på setervoll Vis (19)
31/2020 Ikon for filtype pdfKlage på vedtak om tilskudd til drift av private veger i Melhus 2020 Vis (3) Vis (1)
32/2020 Ikon for filtype pdfSkoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (3)