30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for teknikk og miljø
10.06.2021 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.06.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.06.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
37/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 3.6.2021 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
38/2021 Ikon for filtype pdfInterkommunal høring av Regional plan for vannforvaltning 2022-2027 til Trøndelag fylkeskommune Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
39/2021 Ikon for filtype pdfMiljøarbeid 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2021 Ikon for filtype pdfEvaluering av resultater - Miljøpakken 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
41/2021 Ikon for filtype pdfKlage på vedtak - Stenging av snarvei - Kuhaugen Vis (45) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2021 Ikon for filtype pdfTertialrapport I 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
43/2021 Ikon for filtype pdfSkoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
44/2021 Ikon for filtype pdfSkoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
45/2021 Ikon for filtype pdfSkoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
46/2021 Ikon for filtype pdfSkoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
47/2021 Ikon for filtype pdfKommunale skiltvedtak 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis