30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for teknikk og miljø
10.06.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.06.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.06.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.06.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.06.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 10.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2020 Ikon for filtype pdfTertialrapport 1/2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
23/2020 Ikon for filtype pdfFolkehelseprofil 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
24/2020 Ikon for filtype pdfLena Park – mellomrapportering juni 2020 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (10)
25/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
26/2020 Ikon for filtype pdfBehandling av klage på avslag om utslippstillatelse gnr/bnr 186/7 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
27/2020 Ikon for filtype pdfMotorferdsel i utmark - dispensasjon - ATV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
28/2020 Ikon for filtype pdfRetningslinjer - Særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (3) Ikon for filtype pdfVis