30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for teknikk og miljø
09.09.2021 kl. 10:00 - 00:00
Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 09.09.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 09.09.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 09.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 1.9.2021 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
49/2021 Ikon for filtype pdfStenging av snarvei - Kuhaugen - Klage på vedtak om avvisning av klage Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
50/2021 Ikon for filtype pdf36/147- Klage på vedtak om rammetillatelse - Nytt bygg - Bergljots veg 2 Vis (21) Ikon for filtype pdfVis
51/2021 Ikon for filtype pdf238/269 Opparbeidelse infrastruktur - Anmodning om å frafalle vedtatt tvangsmulkt Vis (52) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2021 Ikon for filtype pdfVidere samarbeid - Melhus kommune og Gaula Natursenter Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
53/2021 Ikon for filtype pdfMotorferdsel i utmark - dispensasjon - ATV Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
54/2021 Ikon for filtype pdfMiljøpakkens langsiktige tiltaksplan - innspillsrunde Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)