30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for teknikk og miljø
09.02.2023 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 09.02.2023
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 09.02.2023
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for teknikk og miljø den 09.02.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2023 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 02.02.2023 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
2/2023 Ikon for filtype pdf238/269 Klage på ileggelse av tvangsmulkt - Opparbeidelse infrastruktur- Brustugguvegen, Gaudalen Hovin Vis (41) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
3/2023 Ikon for filtype pdf74/1- Klage på avslag på søknad om nytt bygg - driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2 - Bennavegen 650 Vis (26) Ikon for filtype pdfVis
4/2023 Ikon for filtype pdfPilegrimsledene i Melhus - Samarbeidsavtale om drift og utvikling Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
5/2023 Ikon for filtype pdfSkoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
6/2023 Ikon for filtype pdfØkt arealbehov for voksenopplæring og flyktningtjenesten, helse og velferdskontoret og PPT-tjenesten Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)