30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur
15.01.2020 kl. 09:00 - 00:00
Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 15.01.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 15.01.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 15.01.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (5)
2/2020 Ikon for filtype pdfGod og sunn skolemat fremmer læring- oppfølging fra kommunestyret 29.10.19 Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
3/2020 Ikon for filtype pdfNye vegnavn - Bøveråsen Vis (2) Vis (3)
4/2020 Ikon for filtype pdfNye vegnavn - Litjskjeet Vis (3) Vis (1)
5/2020 Ikon for filtype pdfSPILLEMIDLER 2019 - PRIORITERING AV SØKNADER Vis (1)
6/2020 Ikon for filtype pdfKulturstipend 2019 Vis (2)
7/2020 Ikon for filtype pdfIdrettsstipend 2019 Vis (2)
8/2020 Ikon for filtype pdfKulturprisen 2019 Vis (2)