30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur
10.11.2021 kl. 09:00 - 00:00
Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 10.11.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 10.11.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 10.11.2021
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 10.11.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
62/2021 Ikon for filtype pdfUtstyrssentral Ikon for filtype pdfVis
63/2021 Ikon for filtype pdfBudsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2023-2025 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
64/2021 Ikon for filtype pdfKulturfond - forslag til retningslinjer Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
65/2021 Ikon for filtype pdfTilskudd - støtte - Høsten 2021 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
66/2021 Ikon for filtype pdfKommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021-2025 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
67/2021 Ikon for filtype pdfOpprettelse av ny ½ fastlegehjemmel ved Lundamo legesenter i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis