30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur
08.06.2022 kl. 09:00 - 00:00
Hølonda helse- og omsorgssenter

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 08.06.2022
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 08.06.2022
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 08.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (3)
32/2022 Ikon for filtype pdfTertialrapport I 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
33/2022 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport- Kvalitetsmelding barnehage Melhus 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
34/2022 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - vurdering av grunnskolen i Melhus 2021 Ikon for filtype pdfVis
35/2022 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - Helhetlig skolevurdering - Voksenopplæring for 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
36/2022 Ikon for filtype pdfLedelsens gjennomgang helse- og velferdsområdet 2022 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
37/2022 Ikon for filtype pdfGjennomgang av skole og barnehagebruk Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
38/2022 Ikon for filtype pdfVerbalvedtak 6: Skoleutbyggingsprosjektet Gåsbakken skole Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
39/2022 Ikon for filtype pdfSvar på verbalvedtak 4: Barnehageutbygging Flå. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2022 Ikon for filtype pdfEkstern vurdering av skole og barnehage - videre arbeid Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
41/2022 Ikon for filtype pdfRevidering av betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
42/2022 Ikon for filtype pdfLundamo fritidsklubb Vis (8)
43/2022 Ikon for filtype pdfSøknad kommunal støtte - Hovin skytterlag Ikon for filtype pdfVis
44/2022 Ikon for filtype pdfSøknad kommunal støtte - Melhus IL Ski Ikon for filtype pdfVis
45/2022 Ikon for filtype pdfStrategisk plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid barn og unge Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
46/2022 Ikon for filtype pdfHøring - NOU 2021:11 "Selvstyrt er velstyrt" BPA Vis (4) Vis (1)
47/2022 Ikon for filtype pdfStabilisering fastlegesituasjon Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis
48/2022 Ikon for filtype pdfSkjenkebevilling - Khawgeng Thai AS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
49/2022 Ikon for filtype pdfDelegeringsreglement i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)