30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse
09.06.2020 kl. 13:30 - 15:00
Videomøte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne den 09.06.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne den 09.06.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne den 09.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2020 Ikon for filtype pdfTertialrapport 1/2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
11/2020 Ikon for filtype pdfFolkehelseprofil 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
12/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (8)
13/2020 Ikon for filtype pdfLena Park – mellomrapportering juni 2020 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (11)
14/2020 Ikon for filtype pdfLedelsens gjennomgang helse og velferd 2020 Vis (2)