Kommunestyret
20.09.2022 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 20.09.2022
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 20.09.2022
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 20.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2022 Referatsaker Vis (10) Vis
82/2022 Ekspropriasjon av grunn for gjennomføring av «Områderegulering Søberg Vest» - planid 2017010 Vis (11) Vis Vis (2)
83/2022 Samarbeidsavtale - Midt-Norge IUA Vis (1) Vis Vis (1)
84/2022 Kjøp av næringsareal Vis (2) Vis Vis (2)
85/2022 Økt medlemsavgift - Trondheimsregionen Vis (4) Vis Vis (1)
86/2022 Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Nea-Nidelva og Gaula 2022 Vis (5) Vis Vis (2)
87/2022 Tv-aksjonen 2022; Leger Uten Grenser - Bidrag Vis (1) Vis Vis (2)