30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
25.04.2023 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 25.04.2023
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 25.04.2023
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 25.04.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2023 Ikon for filtype pdfHelhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
24/2023 Ikon for filtype pdfSkredfare- og områdestabilitetsvurdering - Kvål områdeplan Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
25/2023 Ikon for filtype pdf47/1 Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra Vis (20) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
26/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Gimsmarkvegen gnr/bnr 36/194, planID 2021007 - Sluttbehandling Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
27/2023 Ikon for filtype pdfHøringsuttalelse - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
28/2023 Ikon for filtype pdfKraftfond, næringsfond - årsmelding 2022 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2023 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (1) Ikon for filtype pdfVis