30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
25.02.2020 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 25.02.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Kommunestyret den 25.02.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 25.02.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 25.02.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssakspapirer - Møte i Kommunestyret den 25.02.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Kommunestyret den 25.02.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
12/2020 Ikon for filtype pdfKontrollutvalgets årsmelding 2019 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
13/2020 Ikon for filtype pdfKonsek Trøndelag IKS - selskapsavtale Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
14/2020 Ikon for filtype pdfReglement for Kontrollutvalget Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
15/2020 Ikon for filtype pdf265/1 - Klage(r) på vedtak om DETALJREGULERING SAMSJØLIA / HÅEN HYTTEFELT Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
16/2020 Ikon for filtype pdfHelseplattformen Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
17/2020 Ikon for filtype pdfNy samarbeidsavtale med Trondheimsregionen Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2020 Ikon for filtype pdfStadfesting av vedtak - Eiendomsskatt 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
20/2020 Ikon for filtype pdf"Detaljregulering Skjerdingstad næringspark", plan-id 2018005 - 1. gangs behandling Vis (12) Ikon for filtype pdfVis
21/2020 Ikon for filtype pdfAvvikling av Envina IKS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
22/2020 Ikon for filtype pdfGauldal brann og redning - oppfølging av interpellasjon Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)