30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
24.05.2022 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 24.05.2022
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 24.05.2022
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 24.05.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2022 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Oppfølging av kommunens arealplan fra 2015 - Kjelstad Ikon for filtype pdfVis
35/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (6)
36/2022 Ikon for filtype pdfStrukturendring - TrønderEnergi Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2022 Ikon for filtype pdfOrientering etter forhandlinger med aktører langs Kregnesvegen Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
38/2022 Ikon for filtype pdfGodkjenning av ny beliggenhet for Vinmonopolet i Melhus kommune Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2022 Ikon for filtype pdfKommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2022 Ikon for filtype pdfKjøp av kommunale boliger - gjennomgangsboliger Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
41/2022 Ikon for filtype pdfVertskommunesamarbeid mellom Trondheim, Malvik og Melhus. Familie for første gang. Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
42/2022 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport barneverntjenesten i Melhus og Skaun 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2022 Ikon for filtype pdfInterkommunal samarbeidsavtale mellom Melhus kommune og Skaun kommune på tjenesteområde barnevern Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
44/2022 Ikon for filtype pdfMidlertidig annen lokalisering somatisk avdeling Hølonda helse- og omsorgssenter Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
45/2022 Ikon for filtype pdfVeivalg for helse og velferd - forslag til dimensjonering og opptrapping Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (12)
46/2022 Ikon for filtype pdfÅrsregnskap, årsberetning og årsmelding for Melhus kommune i 2021 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)