30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
23.06.2020 kl. 14:00 - 00:00
Melhus vg skole

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 23.06.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 23.06.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 23.06.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Kommunestyret den 23.06.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 23.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Områdeplan Fremo Ikon for filtype pdfVis
13/2020 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Avfallshåndtering ved Storvatnet Ikon for filtype pdfVis
14/2020 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Trygt hjem for en 50-lapp i Melhus Ikon for filtype pdfVis
34/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
35/2020 Ikon for filtype pdfMiljøpakkens handlingsprogram 2021 - 2024 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2020 Ikon for filtype pdfPlanstrategi 2020-2023 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
37/2020 Ikon for filtype pdfSluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg, gnr. 30, bnr. 4 m. fler. Vis (20) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
38/2020 Ikon for filtype pdfEndring av Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum, Planid 2017016 - 3. gangs behandling av plankart R04 Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
39/2020 Ikon for filtype pdfKlage på detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23 - 144/160 OG 1692/1 Vis (26) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
40/2020 Ikon for filtype pdfRådhusvegen Bofellesskap / Lena Park Vis (18) Ikon for filtype pdfVis Vis (15)
41/2020 Ikon for filtype pdfSak fra Kontrollutvalget - Lena park Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
42/2020 Ikon for filtype pdfFolkehelseprofil 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
43/2020 Ikon for filtype pdfTertialrapport 1/2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
44/2020 Ikon for filtype pdfUtskifting av vannmålere Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
45/2020 Ikon for filtype pdfEngangstilskudd for å stimulere aktiviteten i bygg og anleggssektoren Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2020 Ikon for filtype pdfKommunal bankgaranti - NMK Melhus Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2020 Ikon for filtype pdfRetningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
48/2020 Ikon for filtype pdfSøknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 - Nettsalg Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
49/2020 Ikon for filtype pdfPermisjon fra politiske verv, Anne Sørtømme Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
50/2020 Ikon for filtype pdfSøknad om fritak fra politiske verv 2020-2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
51/2020 Ikon for filtype pdfMelhus eldreråd 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
52/2020 Ikon for filtype pdfValg av meddommere til Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett 2021 - 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
53/2020 Ikon for filtype pdfValg av meddommere til Jordskifteretten 2021 - 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
54/2020 Ikon for filtype pdfValg av skjønnsmedlemmer 2021 - 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
55/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Fjerne nedre aldersgrense for ledsagerbevis Ikon for filtype pdfVis
57/2020 Ikon for filtype pdfGod og sunn skolemat fremmer læring - pilot Lundamo ungdomsskole Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)