30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
23.05.2023 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 23.05.2023
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 23.05.2023
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 23.05.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2023 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (8)
31/2023 Ikon for filtype pdfKultur - Kommunal lånegaranti - Stiftelsen Gamle Hovin Vis (7) Vis (1)
32/2023 Ikon for filtype pdfÅrsregnskap, årsberetning og årsmelding for Melhus kommune 2022 Vis (5) Vis (5)
33/2023 Ikon for filtype pdfRevidert eierskapsmelding Vis (9) Vis (3)
34/2023 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan Krysningsspor Melhus sentrum- Sluttbehandling Vis (21) Vis (2)
35/2023 Ikon for filtype pdfMobilitetsanbud Stor-Trondheim 2029 (MST2029) Vis (1)
36/2023 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport barneverntjenesten i Melhus og Skaun 2023 Vis (1) Vis (1)
37/2023 Ikon for filtype pdfSøknad om fritak som meddommer 2021 - 2024 Vis (4)
38/2023 Ikon for filtype pdfSøknad om fast skjenkebevilling Vis (2) Vis (1)
39/2023 Ikon for filtype pdfSøknad om fast skjenkebevilling Vis (2) Vis (1)