30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
22.09.2020 kl. 16:00 - 00:00
Lokaler hos Norgeshus, Melhus sentrum

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 22.09.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Kommunestyret den 22.09.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 22.09.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 22.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Hjertestarter der de trengs, en livsviktig investering Ikon for filtype pdfVis
16/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Vi har ingen å miste Ikon for filtype pdfVis
17/2020 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Sansehager, et viktig tilbud til demente, under forvitring? Ikon for filtype pdfVis
18/2020 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Bredbånd og telefoni Ikon for filtype pdfVis
19/2020 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Vindkraft Ikon for filtype pdfVis
58/2020 Ikon for filtype pdfFastsettelse av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
59/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
60/2020 Ikon for filtype pdfForslag om justering av festeavgift, 2. gangs behandling Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2020 Ikon for filtype pdfSøknad om skjenkebevilling - Lundamo Pizzeria avd Ler Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
62/2020 Ikon for filtype pdfPlan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
63/2020 Ikon for filtype pdfSøknad om fortsatt fritak fra politiske verv Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
64/2020 Ikon for filtype pdfFritak fra politiske verv 2020-2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
65/2020 Ikon for filtype pdfStyrer, råd og utvalg Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
66/2020 Ikon for filtype pdfSvar - interpellasjon skytebaner; orientering om fremdrift kommunedelplan for idrett og idrettsanlegg