30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
22.06.2021 kl. 16:00 - 00:00
Kultursalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 22.06.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 22.06.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 22.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2021 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - ICAN Cities Appeal - Melhus Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2021 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Status avløpsplan sør i Melhus Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
8/2021 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Gangsti på Korsvegen fra sansehagen ved Hølonda helsehus til "helsebrygga" Ikon for filtype pdfVis
9/2021 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Vedlikehold/ utbedring av Furuvegen på Korsvegen Ikon for filtype pdfVis
37/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (14) Ikon for filtype pdfVis
38/2021 Ikon for filtype pdfForvaltningsrevisjonsrapport - tverrfaglig samarbeid barn og unge Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
39/2021 Ikon for filtype pdfKultur - Kommunal støtte og lånegaranti - nytt klubbhus Gimse IL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
40/2021 Ikon for filtype pdf"Detaljregulering BLE1 Ler", planid 2016024 - 2. gangs behandling Vis (52) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
41/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, planid 2017007 - 3. gangs behandling Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
42/2021 Ikon for filtype pdfSluttbehandling - Detaljreguleringsplan- Sagtunet boliger. - PlanID 2019008 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
43/2021 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan - Bankkvartalet gnr/bnr 94/10, 26, 138 - PlanID 2020006 - Sluttbehandling Vis (25) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
44/2021 Ikon for filtype pdfEvaluering av resultater - Miljøpakken 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
45/2021 Ikon for filtype pdfUtbygging gang- og sykkelveg Fv. 6590 Hermanstad - Losenkrysset, finansiering Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
46/2021 Ikon for filtype pdfSøknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2021 Ikon for filtype pdfSøknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
48/2021 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - Ledelsens gjennomgang helse og velferd 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
49/2021 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - vurdering av grunnskolen i Melhus 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2021 Ikon for filtype pdfOpprettelse av ny fastlegehjemmel i Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
51/2021 Ikon for filtype pdfTertialrapport I 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
52/2021 Ikon for filtype pdfEndring av referanseindeks i finansreglementet Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
53/2021 Ikon for filtype pdfMulighet for å kjøpe av A-aksjer i TrønderEnergi AS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)