30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
22.03.2022 kl. 15:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Den kommende økningen i politikergodtgjørelse Ikon for filtype pdfVis
2/2022 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Kvalitetsmeldinger av helse- og omsorgstjenestene i kommunen Ikon for filtype pdfVis
13/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
14/2022 Ikon for filtype pdfSluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Brekktrøa 36/8 - PlanID 2019001 Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
15/2022 Ikon for filtype pdfSøknad kommunal støtte og lånegaranti - IL Leik Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
16/2022 Ikon for filtype pdfKultur - kommunal lånegaranti - kunstgress - Melhus IL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
17/2022 Ikon for filtype pdfOpprettelse av midlertidige barnehageplasser i Melhus sør Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2022 Ikon for filtype pdfEkstern vurdering av skole og barnehage - gjennomgang Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
19/2022 Ikon for filtype pdfGjennomgang av skole og barnehagebruk Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
20/2022 Ikon for filtype pdfOrganisering av barnehagemyndigheten i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
21/2022 Ikon for filtype pdf9t2 - forslag til avtale om transport Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
22/2022 Ikon for filtype pdfUtbygging gang- og sykkelveg Fv. 6590 Hermanstad - Losenkrysset, finansiering / mulig bruk av miljøpakkemidler Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
23/2022 Ikon for filtype pdfTakst for nullutslippskjøretøy - bompengeprosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
24/2022 Ikon for filtype pdfHelseplattformen Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
25/2022 Ikon for filtype pdfVeivalg for helse og velferd - forslag til dimensjonering og opptrapping Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
26/2022 Ikon for filtype pdfBosetting av flyktninger Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2022 Ikon for filtype pdfNVE-plan 20898 - Sikringstiltak mot erosjon og skred langs Gaula, Krogstadsanden - Hastetiltak - Reparasjon av erosjonssikring Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2022 Ikon for filtype pdfKontrollutvalgets årsmelding 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis