30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
21.09.2021 kl. 16:00 - 00:00
Kultursalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 21.09.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 21.09.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 21.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2021 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - ledighetsfri sone i Melhus Ikon for filtype pdfVis
54/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
55/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Lykkja Boligfelt, plan-id 2018008 - 2. gangs behandling Vis (41) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
56/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Gråbakken Hageby, planid 2019007 - 2.gangs behandling Vis (50) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
57/2021 Ikon for filtype pdfSluttbehandling- Detaljregulering Øysand Vest næringsområde, gnr. 1, bnr. 8 Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
58/2021 Ikon for filtype pdfKultur - Kommunal lånegaranti - nytt klubbhus Gimse IL Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
59/2021 Ikon for filtype pdfKraftfond, næringsfond - årsmelding 2020 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
60/2021 Ikon for filtype pdfVidere samarbeid - Melhus kommune og Gaula Natursenter Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)