30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
21.06.2022 kl. 14:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 21.06.2022
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 21.06.2022
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 21.06.2022
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 21.06.2022
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 21.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2022 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Teleslynger i kommunale bygg Ikon for filtype pdfVis
6/2022 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Oppfølging av kommunens arealplan fra 2015 - Kjelstad Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
48/2022 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Voll massetipp, plan-ID 2017003 - 3. gangs behandling Vis (74) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
49/2022 Ikon for filtype pdfSøknad om endring av reguleringsplan Bollandsmoen motorsportsenter, planid 1996002 - bestemmelse støy Vis (21) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2022 Ikon for filtype pdfOppfølging av verbalvedtak - Ressursbruk og arbeidsoppgaver knyttet til drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
51/2022 Ikon for filtype pdfForslag til ny brannordning for kommunene Midtre Gauldal og Melhus 2021 - Oppfølging av vedtak Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
52/2022 Ikon for filtype pdfGjennomgang av skole og barnehagebruk Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
53/2022 Ikon for filtype pdfSvar på verbalvedtak 4: Barnehageutbygging Flå. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
54/2022 Ikon for filtype pdfVerbalvedtak 6: Skoleutbyggingsprosjektet Gåsbakken skole Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
55/2022 Ikon for filtype pdfEkstern vurdering av skole og barnehage - videre arbeid Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
56/2022 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport- Kvalitetsmelding barnehage Melhus 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
57/2022 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - vurdering av grunnskolen i Melhus 2021 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
58/2022 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - Helhetlig skolevurdering - Voksenopplæring for 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
59/2022 Ikon for filtype pdfRevidering av betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
60/2022 Ikon for filtype pdfTertialrapport I 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
61/2022 Ikon for filtype pdfStrategisk plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid barn og unge Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
62/2022 Ikon for filtype pdfStabilisering fastlegesituasjon Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
63/2022 Ikon for filtype pdfLedelsens gjennomgang helse- og velferdsområdet 2022 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
65/2022 Ikon for filtype pdfSøknad kommunal støtte - Hovin skytterlag Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
66/2022 Ikon for filtype pdfSøknad kommunal støtte - Melhus IL Ski Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
67/2022 Ikon for filtype pdfDelegeringsreglement i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
68/2022 Ikon for filtype pdfInterkommunalt politisk råd - samarbeidsavtale for Trøndelag Sør Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
69/2022 Ikon for filtype pdfProsjektstart - folkevalgtes arbeidsvilkår Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2022 Ikon for filtype pdfFritak fra politiske verv, partiet Rødt Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2022 Ikon for filtype pdfSkjenkebevilling - Khawgeng Thai AS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2022 Ikon for filtype pdfSøknad kommunal støtte og lånegaranti - IL Leik Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)